Konst 2008

jag blir sjuk plötsligt

dör nästan 

lär mig gå igen

lär mig stå 

orden faller i glömska

jag målar 200 bilder sittande i sjuksängen 

jag är rädd hela tiden