I galleriet

6 juni, 2016 - 31 augusti, 2016

Stenegård 

öppet dygnet runt 

6 juni-31 augusti

En konstutställning utomhus på Stenegård där ett antal konstnärer utforskar manlighetsnormer.

Vilken slags man vill du vara? 

Uppe hos kulturkossan tittar vi också på att skapa reflektionsplattformar tillsammans med författare, forskare och journalister kring hegemonisk manlighet. 

Följande konstnärer medverkar: KP. IDA BJÖRS. AKAY. MARC UÅ. MARIA NORÉN. MARIE LUST. ERIK ÅSLUND. EMMA TRYTI. CHRISTINE LINDE

I samarbete med Region Gävleborg och kulturutveckling, Ljusdals Kommun och Stenegård och studieförbundet Bilda. 

 

6 september, 2016 - 6 november, 2016

galleri OBSTINAT

BIRKAGATAN 27

STOCKHOLM

Vernissage kl 17

 

något vardagligt massproducerat  

OBJEKT 

det är grått och det är kropp och trasigt men lagat med en häftpistol

av och med MARIA NORÉN

 

24 september, 2016 - 2 oktober, 2016

kulturkossan 

vernissage kl 12-15

öppet alla dagar till 2 okt 11-15

I samarbete med studieförbundet Bilda.

Anna Bengtssons  Fina Föreställande FÅGELBILDER 

Thomas Tidholms  Fantasifulla Fullt Fungerande FÅGELHUS

 FÅGELHUS, fågelbord eller fågelstuga är en välkänd anordning där man matar fåglar om vintern. (En fågelholk är något annat, där ska fåglarna bo.)

Thomas Tidholm, som till vardags är författare, började göra fågelhus i sin snickarbod i Norränge, Arbrå för många år sen, sedan blev det fler, det blev en hobby, till slut nästan en passion. Fågelhus har en mycket bestämd funktion som måste lösas, men kan annars se ut nästan hur som helst. Thomas fågelhus lånar sin form från tempel, lusthus, dansbanor. De är gärna gjorda i gammalt virke. Sådant tänker inte fåglarna så mycket på, kanske bara människorna som sitter i fönstret och tittar. Men huvudsaken för båda är ju att själva matningen fungerar, att fröna rinner fram som de ska och att fåglarna gillar med arrangemanget och kommer flygande.

Alla hus på utställningen är målade av Anna-Clara Tidholm, oftast med linoljefärg.

Fler fågelhus på tidholm.se

24 september, 2016 - 2 oktober, 2016

vernissagen den 24 sep kl 12-15

öppet alla dagar 11-15

Anna Bengtssons  Fina Föreställande FÅGELBILDER 

Thomas Tidholms  Fantasifulla Fullt Fungerande FÅGELHUS

ANNA BENGTSSON, bildskapare och författare, visar fågelbilder. Anna har en stor produktion av bilderböcker bakom sig, flera med naturtema såsom ”Det kittlar när löven kommer”, ”En hög med snö” och ”Utflyktsbok” (text av Åsa Lind). Särskilt fågelinriktat i småbarnsbilderboken ”Vad säger fågeln” med text av Joar Tiberg.

Vid sidan om bokproduktionen gör Anna bilder av fåglar – sidensvansarna utanför fönstret i stockholmsförorten Björkhagen, kajorna på takantennen mittemot. En svanupplevelse från Västergötland. Ropande kråkor. Rördrom som hörs ur vassen i sjön Roxen.

Hon har tidigare ställt ut fåglar och bokbilder bland annat på Bokkafé Pilgatan i Umeå, Gerlesborgsskolan i Bohuslän och tillsammans med Thomas Tidholm på Fullersta gård i Huddinge.

Böcker och fåglar på www.annabengtsson.se

7 oktober, 2016 - 30 oktober, 2016

kulturkossan

vernissagen kl 18.30 

välkomna!

 

MATTIAS BÄCKLIN

SANDRA ISACSSON

CECILIA LUNDQVIST

MATTIAS OLOFSSON

JEFF OLSSON

JENNIE SUNDÈN

 

MED VÄRLDEN 

UNDER OSS

 

Ser ni flaggorna vi reste? Som nålar i kartorna över alla upptäcktsfärder. Odjuren som slumrade i geografins outforskade periferi, nu avslöjade som fantasimonster, och de nya namnen på erövrade kontinenter. Nationernas gränser och äventyrslystna kapplöpningar över världens vidsträckta rymder. Hur insikterna om verkligheten har vecklat ut sig i etablerade vetenskaper och encyklopedier. Genom alfabet och språk som möjliggör förståelser och formulerar världen på ett sätt som både ligger nära och utmanar det vi känner som sant. 

 

Genom observationer, antaganden och tolkningar har världen skrivits fram. Vi kanske möter den i reseskildringar, avhandlingar och journalistiken. Nära sammanbunden med en tradition av tolkningsföreträden och ett slags upplysningens sken som ofta har förutsatt ett manligt subjekt och den trovärdighet som tillskrivits denna sociala position. Verkligheten. Som initierade erfarenheter och övertygelser eller som tvivelaktiga bud och förvanskade urkunder. I den biologiska systematikens bestämda ordning av floror, mineraler och alla djurens arter. I de samtal och informationsflöden som vi delar och konfronteras med. En föränderlig bild av världen. Oräkneliga bilder. Där årgångar av världsatlaser kan avslöja hur geografiska skiljelinjer omförhandlas i relation till sina sociala, politiska och ekonomiska betydelser och där de tidigare världslandskapens scenografiska skikt av föreställningar rivs upp och ersätts av andra perspektiv. 

Utställningen Med världen under oss vill utforska det enskilda medvetandets villkor i en ordning av samlade erfarenheter; hur vi kan förstå och navigera i vår omvärld och vilka följder det får ifråga om identifikation och handlingsutrymmen. Genom att citera, reproducera och dekonstruera föreställningar om verkligheten formulerar konstverken i utställningen sina egna världar att mötas i. Här rör vi oss genom poetiska landskap, civilisationskritiska naturskildringar och kartläggningar av förnuftets irrfärder. Vi möter motiv som problematiserar invanda beteenden och frigör scener ur vardagslivet som annars är sällsynta i berättelsen om världen.  

 

Verken i utställningen är ett urval ur Region Gävleborgs konstsamling och representerar en specifik satsning på normkreativa och intersektionella perspektiv i konsten som görs inom ramen för projektet Nyanserade bildvärldar. Denna utställning är ett samarbete med Galleri Kulturkossan i Järvsö.

 

 

Erik Anderman

konstkonsulent

 

Elenor Noble

konsthandläggare