I galleriet

14 april, 2017 - 14 maj, 2017

vernissag den 14 april kl 11-15

kulturkossan 

stenegård Järvsö

100

100 självporträtt, 100 konstnärer

Mer info: 

https://www.facebook.com/Kulturkossan-175590435804931/?fref=ts

Varje dag presenteras en konstnär. 

Välkomna!

29 april, 2017

kulturkossan 

kl 13-15 

 

Premiär för Kossans Ljudstation!
"Vi ger inte folk vad de vill ha, vi ger dem vad de behöver!"
Varsågoda!

Brainshadow + Samsæri

Samsæri består av Daniel Watson (Sverige/Malta) och ibland gärstartister. En visuell och experimentell independentakt bestyckad med electronica, avant-garde och experimentell, klassisk musik mot videoprojektioner på duk. Ljudlandskapen som målas upp över de olika beatsen till mixen av klassiska instrument utgör kärnan av soundet. Watson har samarbetat med Dr. Shinto, Sonar Eclipse och liknande akter. Senaste albumet "La Conspiration Noire" släpptes 2015. Uppföljaren "Letters From The Island" kommer under våren 2017. 

Bakom Brainshadow gömmer sig musikkameleonten Niklas Rundquist. Presentationen är egentligen onödig om det inte vore för hans doldiskaraktär. På meritlistan finns EMS och violinstudier för Herbert Konvicka. Musik för såväl spelfilm och reklam som för Cirkus Cirkör. Iodine Jupiter och en radda Londonband från det tidiga 90 talet ska också nämnas. Studiomusiker på Lustans Lakejer‘s första album samt Lädernunnan/The Leather Nun från och till under åren. Freddie Wadling på bas och Niklas Rundquist på elfiol säger kanske det mesta. Rundquist har även duon ShapeShiftingAliens ihop med Johan Cléve som bland annat jobbat med Nolan Cook från The Residents. Brainshadow skulle kunna klassas som Dark Ambient men är mer tonalt, genomarbetat och filmiskt, även om det också är både mörkt och gotiskt.

Brainshadow och Samsæri är stallkompisar hos det innovativa och mycket intressanta skivbolaget The Sublunar Society. En liten bonus är för övrigt att även skivbolaget följer med denna dag. Ett ypperligt tillfälle för alla som vill expandera sitt musiknätverk med andra ord!

6 maj, 2017 - 7 maj, 2017

kulturkossan 

stenegård järvsö

 

Kom och klipp med mig! 
Ni vet ju att jag gillar att dona med kollageteknik och sånt, så nu tänkte jag bjuda in er för att prova på det jag gör. Klipp och klistra dig till ett självporträtt eller annat verk, kolla när jag gör ett verk, fika vegansk kladdkaka för en billig slant och lyssna på musik.
-> Lördag 6 maj kl. 11 - 15 och Söndag 7 maj kl. 11 - 15. 
Ni ska vara 15 år och uppåt till oändligheten.

20 maj, 2017 - 4 juni, 2017

kulturkossan Vernissage kl 12

stenegård Järvsö 

öppet onsdag-söndag kl 11-15

På Slottegymnasiets medieutbildning är fotografiet en viktig del. Det dokumentära blandas med det fria skapandet. Från arbetet i mörkrummet till utflykten i den digitala världen.  Fotot fungerar som nedbrytare av barriärer och ifrågasättare av verkligheten.  Fotoeleverna i årskurs tre visar nu valda delar av sina examensarbeten.

Foto: Maja Rosén.

20 maj, 2017 - 5 juni, 2017

vernissage den 20 maj kl 12

kulturkossan

stenegård järvsö

öppet onsdag-söndag 11-15 

 
6 fotografer visar de projekt som de arbetat med under ett år. Projekten spänner över vitt skilda områden. Volontärarbetare i Berlin, Ombyggnation av Slussen, Läkarstuderande, Femme fatal och andra typer, En sjuk far, och Livets fönster - ett människoliv. Utställnarna är Erika Holm, Linda Motsieloa, Nathan Kornievsky, Mathilda Westerlund, Mattias Larsson, Christina Josefsson. De har under året gått Foto-projektår, en distansutbildning på Forsa folkhögskola.
6 juni, 2017 - 1 juli, 2017

vernissage kl 11-15

kulturkossan 

stenegård järvsö 

Nattskiftet är ett projekt som illustratören och konstnären Lisen Haglund påbörjade för 3 år sedan.

Hon postade en teckning om dagen på sociala medier och nu så finns det en svart dagbok online.

Det här är det enda tillfället att se och köpa nattskiftets konst under 2017.

6 juni, 2017 - 31 augusti, 2017

vernissage 6 juni kl 11-15

kulturkossan 

stenegård järvsö 

Villfarelser betyder: misstag, felaktig uppfattning eller föreställning.

 

Synonymer till villfarelser: missuppfattning, vanföreställning, förvillelse, misstag, villa, illusion, inbillning, myt; ta ngn ur hens villfarelse öppna ögonen på ngn, säga ngn sanningen.

 

Med enkla medel fångar Villfarelser den svarta humor som kanske bara kan uppstå i mörkerlandet Sverige. Ironi, panik, uppror och död blandas med ett gapskratt.

 

Alla trista jämförelser med andra bildkonstnärer och författare är onödiga och saknar egentlig relevans. För Villfarelser är ett unikum som sätter tonen för en universell galenskap som ingen annan. Han får död och humor att samsas. Han sätter mörker och ljus i en fantastisk kombination och du kommer alltid sätta skrattet i halsen.

 

 

Villfarelser är Mathias Leclér föddes i Uppsala 1972. 

6 juni, 2017 - 1 juli, 2017

kulturkossan 

vernissage kl 13 -16

stenegård Järvsö 

 

 

"SAD GIRLS"

Den här utställningen är en enda stor deppig konstallation med inslag av akvarellporträtt av många olika och okända kvinnor. Psykisk ohälsa är nästan dubbelt så vanligt förekommande hos kvinnor som hos män och är i många fall tabubelagd. Konstallationen är ett självporträtt, så därför döpte jag denna utställning till just "SAD GIRLS". 

Här får du vara vilken Sad girl du vill.

3 juli, 2017 - 5 augusti, 2017

vernissage 3 juli kl 17-21

stenegård järvsö 

Tómarúm

Jag tog mitt namn för min konst från isländskan. Tómarúm ska betyda tomhet och/eller vakuum. Det ni kommer få se är en resultatet av att fotografera och lära känna så mycket av Island som möjligt under 3 dagar. Kom och förtrollas till min version av den mytomspunna ön i Atlanten

3 juli, 2017 - 5 augusti, 2017

vernissage 4 juli kl 17

kulturkossan 

stenegård järvsö 

Vilka är Akay & KP?

Båda har en bakgrund inom storstadskultur och de har arbetat tillsammans från och till i flera decennier. De har ofta gjort projekt i det offentliga rummet under olika pseudonymer, utan tillåtelse, för alla att använda – om man kan hitta dem. De har kallats urbana utforskare, främst för sin förmåga att hitta gömda platser i stadslandskapet och återskapa dem till något nytt. Om du har varit i Stockholm och haft ögonen öppna är det troligt att du redan har sett verk av Akay eller KP, förmodligen ”Akayism”-affischerna eller rådjursklistermärkena – eller kanske till och med några fågelholkar högst upp på trafikskyltar.

Hur ser arbetsprocessen ut?

KPs och Akays projekt innehåller ofta någon slags intrång, användande av outnyttjade utrymmen, vilket berättigar till att klättra över ett eller annat staket och att otillåtna konstruktioner byggs. Projekten sker ofta över lång tid, de tar dagar, veckor, månader att färdigställa. De brukade arbeta på nätterna i mörkret men efter att ha varit aktiva under många år har de kommit på att det är lättare att arbeta dagtid. På natten är man en av fem som är ute och på dagen en av tiotusen, en i mängden. Genom att vara anonyma kan de arbeta i fred. Människor har ofta försökt sätta deras arbeten i en politisk kontext; till exempel att Traffic Island skulle vara kritik mot livssituationen i storstäderna. Konstnärerna själva tar inget ansvar för dessa kontextualiseringar. Deras huvudsakliga drivkraft är att använda staden som sitt vardagsrum och göra projekt de tycker är kul. Men vi är alla fria att fundera kring deras konstverk och skapa nya meningar.

Who is Akay & KP?

Both have an urban-culture background and they have been working together on and off for decades. They have often made projects in the public sphere under various pseudonyms, without permission, for everyone to use – if you can find them. They have been called urban explorers, mainly because of their ability to find hidden places in the city landscape and re-make them into something new. If you been around Stockholm and kept your eyes open it is very likely that you have seen works by Akay or KP before, probably the “Akayism” posters or the deer stickers - or even some of the birdhouses on top of traffic signs.

How does the work process look?

KP and Akays projects often involve an element of trespassing, using unused spaces, which entitles one or two fences to be climbed, and unauthorized constructions to be built. The projects tend to be long- term, taking days to weeks to months to complete. They used to work at night in the dark, but by being active for many years they have realized that working during the day is easier. At night you are one of five doing something, and during the day you are one out of ten thousand, blending in. Being anonymous gives them the possibility to work in peace. People have often tried to contextualize their works with different political messages; for example that Traffic Island is a critic against living situations in the cities. The artists themselves take no responsibility for these applied contexts. Their main drive is to use the city as their living room, and do projects that they think is fun. But we are all free to think around their artworks, creating new meaning.