I galleriet

6 juni, 2016 - 31 augusti, 2016

Stenegård 

öppet dygnet runt 

6 juni-31 augusti

En konstutställning utomhus på Stenegård där ett antal konstnärer utforskar manlighetsnormer.

Vilken slags man vill du vara? 

Uppe hos kulturkossan tittar vi också på att skapa reflektionsplattformar tillsammans med författare, forskare och journalister kring hegemonisk manlighet. 

Följande konstnärer medverkar: KP. IDA BJÖRS. AKAY. MARC UÅ. MARIA NORÉN. MARIE LUST. ERIK ÅSLUND. EMMA TRYTI. CHRISTINE LINDE

I samarbete med Region Gävleborg och kulturutveckling, Ljusdals Kommun och Stenegård och studieförbundet Bilda. 

 

6 september, 2016 - 6 november, 2016

galleri OBSTINAT

BIRKAGATAN 27

STOCKHOLM

Vernissage kl 17

 

något vardagligt massproducerat  

OBJEKT 

det är grått och det är kropp och trasigt men lagat med en häftpistol

av och med MARIA NORÉN

 

7 oktober, 2016 - 29 oktober, 2016

kulturkossan

Vi har öppet torsdagar-lördagar kl 11-15. (lördag 8 oktober stängt)

Pedagogisk verksamhet tisdagar och onsdagar. kl 9-15

välkomna!

 

MATTIAS BÄCKLIN

SANDRA ISACSSON

CECILIA LUNDQVIST

MATTIAS OLOFSSON

JEFF OLSSON

JENNIE SUNDÈN

 

MED VÄRLDEN 

UNDER OSS

 

Ser ni flaggorna vi reste? Som nålar i kartorna över alla upptäcktsfärder. Odjuren som slumrade i geografins outforskade periferi, nu avslöjade som fantasimonster, och de nya namnen på erövrade kontinenter. Nationernas gränser och äventyrslystna kapplöpningar över världens vidsträckta rymder. Hur insikterna om verkligheten har vecklat ut sig i etablerade vetenskaper och encyklopedier. Genom alfabet och språk som möjliggör förståelser och formulerar världen på ett sätt som både ligger nära och utmanar det vi känner som sant. 

 

Genom observationer, antaganden och tolkningar har världen skrivits fram. Vi kanske möter den i reseskildringar, avhandlingar och journalistiken. Nära sammanbunden med en tradition av tolkningsföreträden och ett slags upplysningens sken som ofta har förutsatt ett manligt subjekt och den trovärdighet som tillskrivits denna sociala position. Verkligheten. Som initierade erfarenheter och övertygelser eller som tvivelaktiga bud och förvanskade urkunder. I den biologiska systematikens bestämda ordning av floror, mineraler och alla djurens arter. I de samtal och informationsflöden som vi delar och konfronteras med. En föränderlig bild av världen. Oräkneliga bilder. Där årgångar av världsatlaser kan avslöja hur geografiska skiljelinjer omförhandlas i relation till sina sociala, politiska och ekonomiska betydelser och där de tidigare världslandskapens scenografiska skikt av föreställningar rivs upp och ersätts av andra perspektiv. 

Utställningen Med världen under oss vill utforska det enskilda medvetandets villkor i en ordning av samlade erfarenheter; hur vi kan förstå och navigera i vår omvärld och vilka följder det får ifråga om identifikation och handlingsutrymmen. Genom att citera, reproducera och dekonstruera föreställningar om verkligheten formulerar konstverken i utställningen sina egna världar att mötas i. Här rör vi oss genom poetiska landskap, civilisationskritiska naturskildringar och kartläggningar av förnuftets irrfärder. Vi möter motiv som problematiserar invanda beteenden och frigör scener ur vardagslivet som annars är sällsynta i berättelsen om världen.  

 

Verken i utställningen är ett urval ur Region Gävleborgs konstsamling och representerar en specifik satsning på normkreativa och intersektionella perspektiv i konsten som görs inom ramen för projektet Nyanserade bildvärldar. Denna utställning är ett samarbete med Galleri Kulturkossan i Järvsö.

 

 

Erik Anderman

konstkonsulent

 

Elenor Noble

konsthandläggare

22 oktober, 2016 - 23 oktober, 2016

kulturkossan

kl 13-16

Kom och skapa street art med två av Sveriges bästa Street Art-konstnärer, med utgångspunkt från Region Gävleborgs utställning MED VÄRLDEN UNDER OSS. 


Under en helg jobbar du tillsammans med KP och Akay. 
För kids 10-25 år. Inga förkunskaper är nödvändiga.

GRATIS, men föranmälan krävs. 15 platser.  
22-23 oktober kl 13-16. 

Hos Kulturkossan Stengård i Järvsö

Anmält dig till maria [dot] noren [at] ljusdal [dot] se Eller 076-8064988

Samarrangemang: 
Kulturutveckling Region Gävleborg, EstradLjusdal och Kulturkossan.

5 november, 2016 - 20 november, 2016

vernissage 5 nov kl 11-15 

öppet fredagar, lördag och söndar kl 11-15

5 konstnärer vänder och vrider på döden.

Tillsammans ger vi konstutställningen INSPIRO DÖDEN.

Miss playground, Erske, Made by Lust, ElsaSophia och Tomarum av Christine Linde.

Välkomna!