I galleriet

6 juni, 2017 - 31 augusti, 2017

vernissage 6 juni kl 11-15

kulturkossan 

stenegård järvsö 

Villfarelser betyder: misstag, felaktig uppfattning eller föreställning.

 

Synonymer till villfarelser: missuppfattning, vanföreställning, förvillelse, misstag, villa, illusion, inbillning, myt; ta ngn ur hens villfarelse öppna ögonen på ngn, säga ngn sanningen.

 

Med enkla medel fångar Villfarelser den svarta humor som kanske bara kan uppstå i mörkerlandet Sverige. Ironi, panik, uppror och död blandas med ett gapskratt.

 

Alla trista jämförelser med andra bildkonstnärer och författare är onödiga och saknar egentlig relevans. För Villfarelser är ett unikum som sätter tonen för en universell galenskap som ingen annan. Han får död och humor att samsas. Han sätter mörker och ljus i en fantastisk kombination och du kommer alltid sätta skrattet i halsen.

 

 

Villfarelser är Mathias Leclér föddes i Uppsala 1972. 

3 juli, 2017 - 5 augusti, 2017

vernissage 3 juli kl 17-21

stenegård järvsö 

Tómarúm

Jag tog mitt namn för min konst från isländskan. Tómarúm ska betyda tomhet och/eller vakuum. Det ni kommer få se är en resultatet av att fotografera och lära känna så mycket av Island som möjligt under 3 dagar. Kom och förtrollas till min version av den mytomspunna ön i Atlanten

3 juli, 2017 - 5 augusti, 2017

vernissage 3 juli kl 17

kulturkossan 

stenegård järvsö 

Vilka är Akay & KP?

Båda har en bakgrund inom storstadskultur och de har arbetat tillsammans från och till i flera decennier. De har ofta gjort projekt i det offentliga rummet under olika pseudonymer, utan tillåtelse, för alla att använda – om man kan hitta dem. De har kallats urbana utforskare, främst för sin förmåga att hitta gömda platser i stadslandskapet och återskapa dem till något nytt. Om du har varit i Stockholm och haft ögonen öppna är det troligt att du redan har sett verk av Akay eller KP, förmodligen ”Akayism”-affischerna eller rådjursklistermärkena – eller kanske till och med några fågelholkar högst upp på trafikskyltar.

Hur ser arbetsprocessen ut?

KPs och Akays projekt innehåller ofta någon slags intrång, användande av outnyttjade utrymmen, vilket berättigar till att klättra över ett eller annat staket och att otillåtna konstruktioner byggs. Projekten sker ofta över lång tid, de tar dagar, veckor, månader att färdigställa. De brukade arbeta på nätterna i mörkret men efter att ha varit aktiva under många år har de kommit på att det är lättare att arbeta dagtid. På natten är man en av fem som är ute och på dagen en av tiotusen, en i mängden. Genom att vara anonyma kan de arbeta i fred. Människor har ofta försökt sätta deras arbeten i en politisk kontext; till exempel att Traffic Island skulle vara kritik mot livssituationen i storstäderna. Konstnärerna själva tar inget ansvar för dessa kontextualiseringar. Deras huvudsakliga drivkraft är att använda staden som sitt vardagsrum och göra projekt de tycker är kul. Men vi är alla fria att fundera kring deras konstverk och skapa nya meningar.

Who is Akay & KP?

Both have an urban-culture background and they have been working together on and off for decades. They have often made projects in the public sphere under various pseudonyms, without permission, for everyone to use – if you can find them. They have been called urban explorers, mainly because of their ability to find hidden places in the city landscape and re-make them into something new. If you been around Stockholm and kept your eyes open it is very likely that you have seen works by Akay or KP before, probably the “Akayism” posters or the deer stickers - or even some of the birdhouses on top of traffic signs.

How does the work process look?

KP and Akays projects often involve an element of trespassing, using unused spaces, which entitles one or two fences to be climbed, and unauthorized constructions to be built. The projects tend to be long- term, taking days to weeks to months to complete. They used to work at night in the dark, but by being active for many years they have realized that working during the day is easier. At night you are one of five doing something, and during the day you are one out of ten thousand, blending in. Being anonymous gives them the possibility to work in peace. People have often tried to contextualize their works with different political messages; for example that Traffic Island is a critic against living situations in the cities. The artists themselves take no responsibility for these applied contexts. Their main drive is to use the city as their living room, and do projects that they think is fun. But we are all free to think around their artworks, creating new meaning. 

 

3 juli, 2017 - 5 augusti, 2017

vernissage 3 juli  

kl 17-21

kulturkossan

Samira Englund - Måleri och grafik
 
Samira Englund är född i Stockholm och utbildad vid Goldsmiths i London. Hon bor och arbetar sedan sex år i Växbo utanför Bollnäs och har ställt ut sitt måleri på gallerier och konsthallar runtom i Sverige. 
 
Innan Samira Englund valde konstnärsbanan arbetade hon som biolog. Hennes måleri uppstår i gränsområdet mellan naturen och de kulturellt betingade system vi använder för att beskriva – och behärska – den.
 
Nu kommer hon till Kulturkossan i Järvsö med en mindre utställning måleri och grafik.
 
--------------------------------------------------------------
 
CV - Samira Englund
 
Född i Stockholm. Bor och arbetar i Växbo, Bollnäs.
 
Utbildning
2010 Goldsmiths, University of London, BA Art Practice 
2007 Göteborgs konstskola, 2-årig måleriutbildning
2003 Magisterexamen i biologi, Stockholms universitet
 
Separatutställningar
2016 Konstforum, Norrköping
2016 Kvarnen, Söderhamn
2015 Cigarettöarna, Galleri Thomassen, Göteborg
2014 Galleri Thomassen, Göteborg
2013 Jägare Samlare, Bollnäs Konsthall, Bollnäs
2012 Den andra naturen, Galleri Krister Fahl, Konstakademien, Stockholm
2011 Galleri S7, Stockholm
 
Grupputställningar
2016 Vårutställning, Galleri Thomassen, Göteborg
2015 Påsksalong, Galleri Thomassen, Göteborg
2014 Helig, helig är bilden, Ludgo kyrka, Rönö församling
2014 Påsksalong, Galleri Thomassen, Göteborg
2012 Länskonst (Stipendiat), Bollnäs Konsthall
2010 Illumini 2010: Secret Subterranean London, Shoreditch Town Hall, London
2010 Galleri S7, Stockholm
2010 Degreeshow 2010, Goldsmiths, London
2009 FORS. Rethinking the Altermodern, The Rag Factory, London
2008 Ladyfest, Goldsmiths Student Union, London
2007 Debutanter, Göteborgs Konstförening, Göteborg
 
Representerad
Statens konstråd
Uppsala läns landsting
Luleå kommun
Göteborgs kommun
Landstinget Gävleborg
Bollnäs kommun 
Söderhamns kommun
 
Stipendier
2017 Gunvor Göranssons kulturstiftelse
2014 Ejva Damms stipendium
2014 Landstinget Gävleborgs kulturstipendium
2013 Konstnärsnämndens ettåriga arbetsstipendium
2013 Gunvor Göranssons kulturstiftelse
2012 Bollnäs Konsthalls stipendium
2008 Stiftelsen Otto och Charlotte Mannheimers fond
2007 Göteborgs Konstskolas stipendium
 
Uppdrag
2013 Skulptur till Handledarpriset, Landstinget Gävleborg
http://www.samiraenglund.com/

 

6 augusti, 2017 - 31 augusti, 2017

kulturkossan

vernissage kl 13-17

stenegård järvsö 

Jag är en smed och bor på FinnOlles gård i byn Bäsna som ligger i Dalarna.

Jag har ett förflutet som journalist och pressfotograf. För nio år sedan rekryterades jag av Försvarsmakten för att vara med starta en dokumentationsenhet. Efter sju år och många långa resor tillsammans med soldater och sjömän insåg jag att jag glömt varför jag älskar fotografiet. Så jag slutade och flyttade till Dalarna, blev smed och började om från början.

Jag reste runt mycket i Dalarna men också i Europa för att fotografera och möta andra fotografer som jag gillar. Och där är jag nu. Jag fyller min kurbits med historier som kanske inte alltid är så linjära som det jag tidigare gjort. Men jag älskar det och fortsätter. Jag har en fot kvar i fotodokumentation/bildjournalistiken och det är främst för MSB (Myndigheten för samhällskydd och beredskap). Jag är deras Field Camera Officer och dokumenterar deras insatser runt om i världen, tex. Ebolautbrottet i Liberia och jordbävningskatastrofen i Nepal har jag arbetat med.

6 augusti, 2017 - 31 augusti, 2017

kulturkossan 

vernissage kl 13 - 17

stenegård järvsö  

Jag vill RÄDDA VÄRLDEN genom film! Alla människor är vandrande berättelser som väntar på att mogna och trilla ner från trädet som skiljer berättelserna från filmduken. Jag kommer att jobba med film på KULTURKOSSAN. På alla sätta, låta filmas, filma, lära ut film, insupa film, arrangera filmcafe mm.

Jag är bildjournalist i grunden men har växlat över att arbeta mer med film på senare dar, allt från kommersiell film till konstfilm.
Är i slutskedet med en film som utspelar sig i Stockholm och utanför Mosul, den kommer visas på Kulturkossan någon gång under 2017.
6 augusti, 2017 - 31 augusti, 2017

vernissage den 6 augusti kl 13-17 

kulturkossan 

stenegård järvsö 

blås&knåda- kooperativet som sedan starten 1975 fungerar som ett centrum för glas och keramikintresserade, såväl professionella utövare som inköpare och samlare.I våra lokaler på Hornsgatan på Södermalm i Stockholm finns landets största urval av samtida svenska bruks- och unika konstföremål i keramik och glas. Allt i butiken är tillverkat av kooperativets ca. 45 medlemmar i deras ateljeer och verkstäder runt om i landet,samt ett par i Danmark. Butiken är bemannad av gruppens keramiker eller glasblåsare med professionell kunskap om sitt material och den egna tillverkvingen.
 
blås&knåda driver dessutom aktivt en galleriverksamhet med inriktning på svenska och utländska glas- och keramikutställningar dels av egna medlemmar dels av specialinbjudna gäster. Emellanåt ställer också gruppen ut på andra håll, i Sverige och utomlands och de enskilda medlemmarna har också en ständigt pågående utställningsverksamhet. Flera arbetar med utsmyckningar i glas och keramik runt om i landet. blås&knåda har dessutom en kontinuerlig programverksamhet med föredrag och andra program samt anordnar lunch- och kvällsvisningar för olika grupper.
 
Just i sommar är det aktuellt att blås&knåda ställer ut hos Kulturkossan på Stenegård i Järvsö med vernissage 6 aug. Utställningen med tema " Grönt " kommer att ha representanter från gruppen i både glas och keramik. 
Under utställningen kommer dessutom Lena Andersson att ha två dagar med barn att få pröva på lera och rakubränning. Tisdagarna 8:e och 15:e aug 10.00-13.00 . Ålder ca. 7-10 år max 10 st, föranmälan behövs.
(Se nedan)

 

6 augusti, 2017 - 31 augusti, 2017

vernissage den 6 augusti kl 13-17

kulturkossan 

stenegård järvsö 

 

Sunna Jonsdotter

 

Keramik

Jag har arbetat med keramik sedan 1996, min ateljé ligger vid Djurgårdsvarvet i Stockholm, där jag också bor.

Mina verk består både av skulpturella och samtida objekt, främst i stengods och porslin.

Sedan 2011 designar och producerar jag olika former för Oaxen krog på Djurgårdsvarvet.

 

2003 inledde jag mitt skupturella arbete genom att bygga min kropp.

Detta är en betydande del i mitt sökande efter existentiell kunskap och självkännedom och som är en grundläggande del i min vilja att utvecklas.

 

En central fråga för mig är: vad kan vi lära oss genom att reflektera över de saker vi skapar? Hur kommer det sig att de former jag skapar ser ut som de gör och inte som några andra. Vad kan jag lära mig genom att svara uppriktigt på den här frågan.

 

I föredraget jag för närvarande håller i samband med mina utställningar berättar jag om hur jag söker insikt och utveckling i mitt liv.

 

3 huvudämnen anser jag är viktiga.

 

Ceramics

 

I have worked with ceramics since 1996, My studio is located in Djurgårdsvarvet, Stockholm where i also live.

 

My work contains both sculptural and contemporary objects mostly in stoneware and porcelain.

Since 2011 I design and produce various Shapes for Oaxen krog and fine dining situation on Djurgårdsvarvet.

 

2003 I started my sculptural work by building my body.

This is an important means in my search for existential knowledge and self-awareness

Which I find essential for my desire to develop.

 

I find it crucial to ask the question: what can we learn by reflecting upon the things we create?  How come the shapes I make look just like they do and not like any others.

What can I learn by honestly answering this question.

 

In the lecture I presently hold in connection with my exhibitions I tell my story about how I search for insight and development in life.

 

3 main topics I find is of great importance

6 augusti, 2017 - 31 augusti, 2017

vernissage kl 13

kulturkossan 

stenegård järvsö 

När kroppsdelar byter plats med sakerna i mitt hem och så katten Francis Bacon.

På bilden ser ni mig "en enkel tulipan".

 

8 augusti, 2017

Möts på kulturkossan! 

kl 10-13

 
Just i sommar är det aktuellt att blås&knåda ställer ut hos kulturkossan på Stenegård i Järvsö med vernissage 6 aug. Utställningen med tema " Grönt " kommer att ha representanter från gruppen i både glas och keramik. 
Under utställningen kommer dessutom Lena Andersson att ha två dagar med barn att få pröva på lera och rakubränning. Tisdagarna 8:e och 15:e aug 10.00-13.00 . Ålder ca. 7-10 år max 10 st, föranmälan behövs.