Nina Persson

6 juli, 2024 - 25 augusti, 2024

Bananrepubliken. Sommarsalong 24

Beauty is the Beast

Utställningen behandlar motsättningen mellan jakten på det ouppnåeliga skönhetsidealet och den smutsiga baksidan av industrin som upprätthåller och driver på det. Kasserade skönhetsprodukter har använts till att skapa skulpturer som i olika former speglar det monstruösa och fula som är effekterna av företagens vinstintresse på miljön och vår hälsa.

Namnet på utställningen anspelar på den klassiska sagan där “Beauty”, skönheten, representerar skönhetsidealet, marknaden och industrin som tillverkar och tillhandahåller varorna som upprätthåller det. ”The Beast”, odjuret, står för den negativa påverkan som tillverkning, frakt och avfall av skönhetsprodukter har på klimat, djurliv och människroppen i form av mikroplaster, utsläpp av avgaser och skadliga ämnen.