Linus Ersson

6 juli, 2024 - 25 augusti, 2024

Bananrepubliken. Sommarsalong 24

"Jag improviserar och handarbetar för att vara motvalls det homogeniserande konsumtionssamhället och en skenande utveckling med AI och genteknik som baseras på och förstärker normer rätt och fel, fult och fint. Och att mota bort rädslan om jag inte skulle omfattas av dessa normer och den information som den nya tekniken bygger sin kunskap på. 'Unlearn' det jag lärt mig i konstskolan vad gäller skicklighet, vanor och konnotationer 'to relearn' med mindre kontroll och påverkan av förväntningar och normer, och istället överraska mig själv med

oförutsägbarhet för att avbilda världen som den är, komplex och varierad men också vacker och inkluderande i sin mångfald. Jag bygger lera, slaktar, återuppbygger, splatterglaserar, vänd er upp och ner och byter plats så att saker får en ny betydelse. Det mesta är abstrakt men här och var kan du skönja

någon detalj som kan vara föreställande, ett landskap, en stig, ett fönster, ett utblås som sprutar eld eller en fiende från ett dataspel som du ska hoppa på för att den ska dö.", LE

BIOGRAFI

Linus Ersson är en samtida konstnär och konsthantverkare, född 1970 och baserad i Stockholm. Han har en MFA (Master of Fine Art) från Konstfack, Keramik och glas 1998. Han har gått flera uppföljande kurser, bland

annat Research Lab på Konstfack (60p) och Konst och Arkitektur på Kungliga

Konsthögskolan (10p). Han har haft fem separatutställningar i Stockholm och Oslo och har fått konstnärsnämndens arbetsstipendium två gånger. 2012 blev han inbjuden att delta i Nature addicts fund academy i Kassel i samarbete med

dOCUMENTA(13) och 2014 var han en av elva utvalda konsthantverkare i utställningen Attention: Craft på Liljevalchs konsthall. Som medlem i design- och konsthantverksgruppen We Work In A Fragile Material har han ställt ut i NewYork, London, Oslo, Stockholm och Göteborg.