Heart.n.tiles

29 oktober, 2022 - 17 december, 2022

Bananrepubliken

Mest skapar jag vaser i form av anatomiska hjärtan och lungor. Jag fascineras och inspireras av anatomi och den mänskliga kroppens komplexitet. På sista tiden har jag varit nästan besatt av att skapa små skulpturer. Det finns ett antal teman som jag gärna vill utforska i mitt arbete: till exempel känslor och stämningar; gränsen mellan den inre världen och den yttre - när de möts, tar plats hos varandra. Jag vill berätta både om världen runt mig och om världen i mig. Musik, film och skönlitteratur är också, för mig, gränslösa inspirationskällor.