Hanna Stansvik

1 juli, 2023 - 20 augusti, 2023

Bananrepubliken 

Öppet torsdagar till söndagar kl 11-16

Hanna Stansvik (f. 1987 i Hallsberg) är en målare som i stort sett alltid använder sig själv som förlaga. I sin praktik undersöker hon intima vardagssituationer och vanlighet. Hennes målningar behandlar närhet och intimitet och ställer frågor om förkroppsligande, identitet och personlighet. Stansviks måleri utforskar en privat sfär som präglas av ett rörligt ’själv’ under ständig utveckling.

 

I sina stora akvarellmålningar använder Stansvik tomma men tydligt privata rum med få men viktiga föremål för att iscensätta privata rum och stunder då människor är (för) sig själva. Akvarellerna uttrycker frustration, lekfullhet, bus och närhet.