2018

Vi planerar för stordåd. Det blir kärlek mest. Kanske är det lika flyktigt tema som sanden som kastas upp i vinden. Men oavsett flykt så är kärleken det viktigaste. 

Det är jag som är kärlekstönten.